Charlotte Uggla

Enneagram

Enneagrammet består av 9 olika personlighetstyper. Första steget är att identifiera den personlighetstyp som stämmer bäst överens med dig. Det kan du göra genom ett enkelt test och framför allt genom att läsa om de olika typerna och se vilken som stämmer bäst överens med dig.

Du har alla typer i dig men det finns en som är din grundtyp.
Enneagram

Personlighetstyper

Enneagrammet består av 9 olika personlighetstyper.

Första steget är att identifiera den personlighetstyp som stämmer bäst överens med dig. Det kan du göra genom ett enkelt test och genom att läsa om de olika typerna och se vilken som stämmer bäst överens med dig.

Du har alla typer i dig men det finns en som är din grundtyp.

Out of the box

Ofta när det gäller tester så stannar de vid en typologisering som snarare kan begränsa än öppna upp. En del upplever det som att bli satta i en box, “såhär är du” punkt.

När det gäller Enneagrammet handlar det istället om att identifiera den box man redan sitter i och det blir en startpunkt, snarare än en slutpunkt.

Startpunkten är att bli mer medveten om hur du gör och varför. Vilka din strategier och drivkrafter är, din automatiska, ofta omedvetna respons till saker och ting. Du kan då börja se hur det påverkar ditt liv. Positivt och negativt.

Resultat

Detta uppvaknande, från automatik till medvetenhet och självobservation ger dig rikare valmöjligheter. Djupare kontakt med den du är och vad du har, bortom dina invanda strategier Du kan börja välja andra vägar, fatta klokare och mer ändamålsenliga beslut.

Dessutom ökar din allmänna människokunskap. Du känner igen beteenden hos andra och kan öka din förståelse för vad det egentligen handlar om.

www.enneagraminstitute.com och www.enneagramcenter.se kan du läsa mer om Enneagrammet.