Charlotte Uggla
“The quality of your life is in direct proportion to the quality of the questions you ask yourself”
Carl Jung

Min arbetsmetod

Frågor

Genomgående, förutom lyssnandet som jag redan nämnt, är frågor ...och åter frågor.

Utforskande, utmanande, expanderande, fördjupande och utvecklande frågor.

Frågor som frigör och skapar medvetenhet.

Trygghet

Jag hjälper personer att skapa ett tryggt utrymme där allt får finnas. Det är där vi behöver starta och fortsätta. Att se och upptäcka det som är, precis som det är.

Processen

Utgångspunkten är hela tiden här och nu. Det finns en grundstruktur i botten och ovanpå den får processen flöda fritt, intuitivt och kreativt. Allt utifrån vad personen och situationen kräver.