Charlotte Uggla

Vad jag tror på

Vi har allt vi behöver inom oss. Inget ska fixas eller läggas till. Vi kan istället plocka fram det som redan finns där med hjälp av:
Ljusa stenar

Lyssnande

Ett lyssnande som förutsätter ett öppet sinne, nyfikenhet, respekt och närvaro.

Förlösningen och fördjupningen som då kan uppstå är det som gör hela skillnaden.

Den som blir lyssnad till på det här sättet lär sig också att använda det själv. Både gentemot sig själv och andra.

Medvetenhet

Den medvetenhet som uppstår då man verkligen börjar höra sig själv och andra är en av de största tillgångarna när du ska utveckla dig själv och ditt ledarskap.

Med hjälp av medvetenheten kan du få kontakt med tankar, känslor, drivkrafter och kvaliteter hos dig själv som du kanske inte hade en aning om att du hade eller bara flyktigt anade.

Självkännedomen och självinsikten blir en trygg bas och du blir bättre på att både leda dig själv och andra.

Acceptans

Att se och möta allt som dyker upp utan att döma.

Det man mött eller vågar möta i sig själv vågar man också möta hos andra.

Ett moget och effektivt ledarskap förutsätter självkännedom och självinsikt, att komma dit kräver oftast mod och definitivt en villighet och nyfikenhet att möta sig själv.